Els representants dels col·legis professionals a lesTerres de l’Ebre

Manifest

Acordem crear la intercol·legial de col·legis professionals a les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu d’aportar idees, propostes, valoracions. Volem que siga un òrgan d’opinió, dintre d’un espai de reflexió i anàlisi, fomentat amb la nostra experiència professional al llarg dels últims anys a les nostres terres.


Constatem que la nostra activitat professional la duem a terme a les Terres de l’Ebre, una regió de vora 180.000 habitants, que massa sovint ha estat relegada, al llarg de la història i per diferents administracions, al hora de distribuir inversions en matèria de d’infraestructures i equipaments.


Apostem, d’entrada per fer una relectura del Pla estratègic de les Terres de l’Ebre, elaborat per la Universitat Rovira i Virgili l’any 2013

Reivindiquem la creació d’una Agencia del desenvolupament regional, dotada amb recursos estructurals suficients, on el perfil tècnic i científic dels seus integrants sigui majoritari, amb l’objectiu potenciar diferents sectors productius, com ara l’agroalimentari, la indústria i els serveis.

Creiem que la Reserva de la Biosfera, certificació atorgada l’any 2013 per la UNESCO a les Terres de l’Ebre, ha de suposar un creixement qualitatiu, amb respecte escrupolós del medi ambient i la biodiversitat.

Defensem que el català tingui la presència que es mereix a l’administració de justícia, actualment encara molt simbòlica.
Volem ser proactius amb iniciatives per fer front a l’emergència climàtica, per protegir les parts més fràgils del nostre territori, així com del sector primari, un dels vectors de l’economia més consolidats a casa nostra. Tanmateix no renunciem a la implantació d’altres activats econòmiques, singularment del sector industrial, sempre tenint present la necessitat de respecte i preservació del medi ambient

       

Entenem que la pandèmia ha demostrat que les Terres de l’Ebre poden tenir una oportunitat per impulsar determinades activitats econòmiques, amb l’objectiu de guanyar competitivitat i dinamitzar l’economia regional.

Reiterem que els col·legis professionals amb representació a les Terres de l’Ebre, representem un col·lectiu ampli, amb una implantació territorial i una trajectòria que ens acredita, com una veu a tenir en compte en el debat sobre el futur de les nostres terres.
Impulsem la col·legiació i denunciarem l’intrusisme que pateixen els nostres col·legis professionals

Terres de l’Ebre, març de 2021